Notaris bij nieuwe woning

Een notaris komt eigenlijk pas in zicht als bijna alles al geregeld is. De bezichtigingen zijn afgerond, je hebt het huis goedgekeurd, het koopcontract is getekend, de bedenktijd is voorbij, de ontbindende voorwaarden bleken niet nodig, je hebt het geld klaar liggen of de bank heeft het geld voor je klaar liggen, maar nog steeds is de woning niet van jou. De woning moet immers officieel nog op jouw naam worden gezet, overgedragen worden. Dat kun je niet zelf doen, dat moet officieel worden vastgelegd bij de notaris.

Bij het officiƫle overdragen van de woning moet de leveringsakte en de hypotheekakte worden ondertekend, twee verschillende aktes dus. De leveringsakte is de akte van levering, die ondertekend wordt door jou, de kopende partij, en de verkopende partij en bekrachtigd wordt door de notaris. De hypotheekakte bevat de afspraken rondom de hypotheek en zorg ervoor dat de bank de woning als onderpand krijgt. Op die manier heeft de bank een garantie dat het in ieder geval het geld of de woning heeft. Deze hypotheekakte wordt officieel gezien ondertekend door jou, de notaris en de medewerker van de bank, maar omdat dat laatste niet zo praktisch is, wordt die medewerker vaak vertegenwoordigd door de notaris of een medewerker van de notaris.

Als deze twee aktes zijn ondertekend kan de overdracht van de woning worden ingeschreven bij het kadaster, waarna de koop echt afgerond is. Op die manier kan iedereen zien dat de woning jouw eigendom is en er een hypotheekrecht rust op het gebouw.